Rosja

Rosja

Rosja – Sankt Petersburg

Historia Petersburga rozpoczęła się w 1703 r., gdy na rozkaz Piotra I Wielkiego zaczęto budowę nowej stolicy Rosji. Zmusił on magnatów do stawiania pałaców nad kanałami, wykopanymi w celu osuszenia bagnistych terenów nad Zatoką Fińską. Robotnicy byli traktowani w sposób tak nieludzki, że budowa miasta pochłonęła tysiące ofiar. Tworząc nową stolicę, zafascynowani Zachodem carowie, próbowali […]