Wadowice – Iłowiec – Czartak

Koło domu nr 54 skręt w lewo polami na płd. wsch. i płd. na stok Iłowca (znaki dobrze widoczne na słupach linii elektrycznej). Spod granicy lasu ładna panorama na pn. na wieś Gorzeń, za którą Dzwonek z fragmentem Wadowic. W dole Skawa, a w dali na pn. Draboż i Trawna Góra.
Za ostatnimi domami obydwa szlaki skręcając w prawo i stromo polem pną się ku granicy lasu, gdzie powrót do kierunku podejścia na płd. Obchodząc stok Iłowca na płd. i w prawo na płd. zach. osiągamy wierzchołek tego wzniesienia z punktem triangulacyjnym (z Wadowic 1 godz. 30 min.).
Znaki żółte i czarne schodzą stromą ścieżką na zach. ze szczytowej kopuły Iłowca, po czym na małym siodle terenu następuje ich rozwidlenie (od szczytu ok. 3 min.). Znaki żółte dążą stąd przez pasmo Bliźniaków i Ostry Wierch do Inwałdu (droga nr 10).


Nasz szlak czarny skręca w lewo i lasem jednostajnie obniża się ku południu. Po chwili zatacza łuk na południowy zachód i osiąg granicę pól uprawnych ładną panoramą na Żar nad Ponikwią oraz Królewiznę. Po prawej stronie zalesiony Gancarz, z lewej nakładające się kulminacje w Beskidzie Średnim: Upalisko, Chełm nad Stryszowem, Mioduszyna i Prorokowa Góra. Kontynuujemy zejście grzbietem Iłowca na południe. W dole droga w dolinie Ponikiewki, z lewej – zza stoku Iłowca – wyłania się Jaroszowicka Góra.
W małym zagajniku liściastym (pkt. wysokości 388 m npm., od Iłowca 15 min.) szlak rozpoczyna strome zejście do Wsi Ponikiew. Na rozwidleniu szlaku ze stromym parowem skręcamy w prawo na południowy zachód. Szlak dwukrotnie zatacza strome zakola na południowy zachód i wschód i łagodniej doprowadza do pierwszych domów Ponikwi (osiedle Pagórek), a po chwili do szosy Czartak – Ponikiew (z Iłowca 30 min., z Wadowic 2 godz.).
Asfaltową szosą skręt w lewo i z widokiem na Jaroszowicką Górę znaki czarne wiodą wzdłuż potoku Ponikiewka na wsch. pomiędzy zabudowaniami wsi a grzbietem góry Żar. Szosa dochodzi do granicy lasu ze stoków Iłowca (z lewej strony), po czym łukiem na płd. wsch. nieznacznie się obniża. Po kilkuset metrach przejścia polami, po lewej stronie, ukazują się pierwsze domy Czartaka. Przekraczamy most na Ponikiewce (nad potokiem ładna murowana kapliczka), osiągając skrzyżowanie dróg Wadowice – Sucha – Ponikiew. (pawilon handlowy „Czartak”, sklepy, restauracja, bar). Przystanek PKS znajduje się ok. 150 m w lewo w stronę Wadowic. Łączny czas przejścia z Wadowic 2 godz. 30 min., z Iłowca 1 godz, z Gorzenia 1 godz. 30 min.