Kraków – Szlak Leśny

Charakterystyka szlaku. Trasa szlaku biegnie przez najmniej na ogół uczęszczane połacie Lasu Wolskiego. Ze szczytu Kopca na Sowińcu rozpościera się rozległy, panoramiczny widok, na północno-zachodnią część Krakowa, na Wyżynę Krakowską Północną i Południową (Garb Tenczyński).
Trasa szlaku. Chełm (centrum osiedla), ulice: Chełmska, Junacka, Zakamycze; leśne ścieżki, Sowiniec, Janasówki pod Sowińcem, Księcia Droga, al. Wędrowników, ogród zoologiczny.
Ogólny opis szlaku. Początek szlaku znajduje się w Chełmie, w pobliżu zabudowań Akademii Rolniczej w Krakowie (dawny dwór i nowoczesny fitotron). Idziemy początkowo ul. Chełmską w kierunku Bielan, ale po kilkudziesięciu metrach zbaczamy z niej w lewo (wsch.) na wiejską drogę, wiodącą między opłotkami (ul. Junacka), z której skręcamy w ul. Zakamycze. Łagodnie, ale wciąż się wznosząc, przechodzimy, z dróżki na dróżkę (należy uważać na czerwone znaki!) i osiągamy brzeg lasu, w którego głębi od czasu cło czasu bieleją wapienne, szaro-białe skałki. Ścieżka biegnie nadal brzegiem lasu, wznosi się łukiem i pokonuje dość dużą różnicę wzniesień. Dalsza droga wiedzie już przez las, blisko jego skraju, wzdłuż głębokiego jaru, a następnie skręca w lewo, bezpośrednio na stromy stok Sowińca. W pobliżu Kopca znajduje się zakończenie niebieskiego Szlaku Sowińca. Od Kopca idziemy w prawo. Droga kilkoma malowniczymi serpentyn mi opada dość strmo w dół. Po kilku minutach marszu dochodzimy do głównej drogi dojazdowej na Sowiniec. Okolica ta zwie się Janasówki pod Sowińcem. Idziemy drogą kilkadziesiąt metrów, a następnie skręcamy w lewo na tzw. Księcią Drogę, która prowadzi wśród starego lasu bukowego, porastającego stok głębokiego Wolskiego Dołu. Następnie szlak krzyżuje się z żółtym Szlakiem Bielańskim i równocześnie łączy z zielonym Szlakiem Dwóch Kopców, z którym biegnie aleją Wędrowników w pobliże ogrodu zoologicznego. Kilkadziesiąt metrów przed wejściem do ZOO Szlak Leśny odbiega w prawo od Szlaku Dwóch Kopców, łączy się z czarnym Szlakiem Baby Jagi i kończy przed wejściem do ZOO. Z przeciwnej strony dobiegają tu jeszcze szlaki: niebieski Pustelnika i żółty Belwederski.

Kraków - ZOO
Kraków – ZOO

Opis nomograficzny szlaku
CHEŁM był posiadłością Ściborów-Chełmskich (w połowie XVI wieku Marcjan Chełmski ufundował tu zbór ewangelicki), którzy założyli pobliską Wolę Chełmską, około połowy XVI w. nazwaną Justowską. W Chełmie mieści się Zakład Fizjologii Roślin Akademii Rolniczej i oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W 1972 r. oddano tu do użytku fitotron, czyli zespół urządzeń, służących do wytwarzania sztucznych klimatów. Można w nim osiągać temperatury od minus, do plus 40 stopni C. W zależności od potrzeb badań naukowych w fitotronie można wywoływać posuchę, deszcze, regulować wilgotność powietrza, odpowiednio przedłużać noc czy dzień. Dzięki fitotronowi można też badać wpływ klimatu na wzrost roślin, ich dojrzewanie, owocowanie.
W pobliskiej Olszanicy odkryta została obszerna osada sprzed około 6000 lat, zabudowana dawniej domostwami o konstrukcji słupowej; pośrodku osady znajdował się osobny plac. Podobno jest to najstarsza w okolicach Krakowa znana osada rolnicza.