Łotwa

Kraje bałtyckie

Łotwa – Ryga

Największe miasto w rejonie Morza Bałtyckiego, o wybitnie kosmopolitycznym charakterze, ma za sobą długą historię politycznych i społecznych zmagań. Secesyjna architektura miasta odzwierciedla wpływy niemieckie na Łotwie, a duża liczba ludności rosyjskiej jest pozostałością panowania sowieckiego. Obecnie utrzymuje się napięcie pomiędzy Rosjanami, odartymi z dawnych przywilejów, a nuworyszami – przedstawicielami nowego pokolenia biznesmenów, biegającymi z […]