Kraków: Szlak Bielański

Początkowo benedyktyni spełniali ważną misję cywilizacyjną, poprzez szerzenie oświaty, znajomości pisma, przepisywanie starych dokumentów i dzieł, dzięki czemu wiele z nich ocalało. Ponadto dużą rolę odegrali w krzewieniu nowych sposobów uprawy roli i roślin. W późniejszym czasie mnisi sami, nie zawsze legalnymi drogami, zabiegali o powiększenie swoich posiadłości. W wyniku, tego do połowy XV w. klasztor posiada olbrzymią fortunę, złożoną ze „stu wsi i pięciu miasteczek” (Skawina, Kłoaczce, Opatowiec, Tuchów i Brzostek) i zaliczał się do najbogatszych w Polsce, jak pisze o nim Jan Długosz.
Wobec konieczności zarządzania olbrzymimi dobrami, klasztor zaniedbał swoich obowiązków cywilizacyjnych. Jednak jego znaczenie wśród innych klasztorów benedyktyńskich w Polsce nadal było dominujące: dla wielu stał się macierzystym, a nad wszystkimi spełniał wiodącą rolę arcyopactwa, tynieccy zaś opaci mieli prawo do stalli w katedrze krakowskiej. Na pewien, krótki zresztą czas, przypomniał o właściwym powołaniu klasztoru Mikołaj Mielecki (60-ty z kolei opat), który utworzył przy klasztorze szlołę (gimnazjum tynieckie), celem kształcenia zakonników, księży i nauczycieli. Ponadto założył bibliotekę i dbał o podniesienie oświaty.

Tyniec - klasztor
Tyniec – klasztor

Po śmierci Mieleckiego (1604 r.) klasztor coraz bardziej podupadał. Do 1745 r. trwała epoka komendatariuszów, czyli opatów cywilnych, mianowanych przez panujących, dla których wygodnie było nagradzać zasłużonych dla siebie i dla państwa ludzi intratnymi dobrami klasztoru. Opaci ci pełnymi na ogół garściami korzystali z tego przywileju, a nawet doprowadzali do gorszących sporów itp. Na początku XIX w. osiedli tu na krótko benedyktyni, wypędzeni z Bawarii. Za oświadczenie się klasztoru w czasie wojen napoleońskich po stronie polskiej władze austriackie w 1817 r. klasztor skasowały, a mnichów rozproszyły. Do 1831 r. w Tyńcu przebywali z kolei jezuici. W latach 1821-26 istniała diecezja tyniecka, przeniesiona później do Bochni.
W 1900 r. zabudowania klasztorne stały się własnością biskupstwa krakowskiego i umieszczono w nich kolonię wakacyjną dla kleryków. W 1939 r., kardynał Adam Stefan Sapieha ponownie sprowadził benedyktynów (z Belgii), zamierzał bowiem klasztor odbudować, ale II wojna światowa przeszkodziła w realizacji tych zamiarów.
W 1973 r. Tyniec został przyłączony do Krakowa jako osiedle wiejskie.