Zielona Góra – południowa część śródmieścia

Pl. Pocztowy, w pierwszych latach powojennych zwany pl. Zgody, jest do dziś ruchliwym punktem śródmieścia. Po wyzwoleniu odbywały się tu różne manifestacje polityczne i patriotyczne. Jak wspomina Henryk Ankiewicz w „Przechadzkach zielonogórskich” 15 czerwca 1945 r. polska ludność Zielonej Góry witała tu wkraczające do miasta oddziały Wojska Polskiego.
Przy placu mieszczą się Zielonogórskie Zakłady Graficzne, bardzo zasłużona placówka poligraficzna, która w l. 1945-46 drukowała dzieła o znaczeniu ogólnonarodowym.
Ul. Jedności, najdłuższa ulica starej Zielonej Góry, od XVII w. aż po lata sześćdziesiąte poprzedniego stulecia, stanowiła arterię wylotową ku zach. granicy kraju.
W związku z położeniem na dawnym trakcie pocztowym, przy ul. Jedności zlokalizowano główne obiekty pocztowe: budynek główny u wylotu ulicy z dzisiejszego pl. Pocztowego oraz jego filię pod nr. 78 (zachowany do dziś służył niegdyś jako zajezdnia i wyprzęg koni pocztowych). Natomiast pod nr. 3, pod koniec XVIII w., stanął reprezentacyjny, dom zajezdny, zw. Domem Foerstera.


Z ul. Jedności, schodami za budynkiem Sądu Wojewódzkiego, dochodzimy do pl. Słowiańskiego.
W 1588 r., na wzniesieniu tuż za murami miasta, powyżej Bramy Głównej, założono cmentarz Świętej Trójcy. Pod tym samym wezwaniem, dwa lata później, powstał kościół powszechnie nazywany polskim. Jego nazwa ma swe historyczne uzasadnienie. Jak podaje Klemens Flechnerowski w monografii miasta z 1962 r., ludność polska w pięciu okolicznych wsiach, które należały do Zielonej Góry (Chynów, Łężyce, Przylep, Wikanów, Zawada), była w okresie Reformacji tak liczna, że w ostatnim dziesięcioleciu XVI w. powstała konieczność budowy kościoła w celu odprawiania nabożeństw i wygłaszania kazań w języku polskim.
Pod koniec XVIII w. kościół stał się kaplicą cmentarną, którą w związku z likwidacją cmentarza w 1809 r. rozebrano.
Od pocz. XIX w., aż po dzień dzisiejszy, jest to największy plac śródmieścia. Przez wiele dziesiątków lat był widownią masowych manifestacji, imprez rozrywkowych, festynów i zabaw z okazji Święta Winobrania.