Łotwa – Ryga

Na prawo od Skarnu iela na rogu Jana iela, stoi kościół św. Jana, mała XIII-wieczna kaplica, ozdobiona w 1830 r., stanowiąca mieszaninę stylów, począwszy od gotyku poprzez barok aż do neoklasycyzmu. Małą alejką po lewej stronie można dojść do Jana Sita (dziedziniec św. Jana), który stanowi najstarszą część Rygi położony jest w miejscu, gdzie znajdował się pierwszy zamek miejski. Zachowała się część murów Starego Miasta, w sąsiedztwie których, w lecie, przy dobrym piwie, siedząc w kawiarnianych ogródkach, można od nowa wskrzeszać historię miasta. W pobliżu wyrasta złowieszczy czarny mur Łotewskiego Muzeum Okupacji, Strelnieku laukums 1. To prawdopodobnie najciekawsze muzeum w Rydze. Początki sowieckiej okupacji przedstawiono w tak realistyczny sposób, że niemal słyszy się kroki wchodzącej na Łotwę Armii Czerwonej, a prezentowany model gułagu szybko pozwala zrozumieć, dlaczego Niemcy zostali powitani tu jak wyzwoliciele.
Na północ od Muzeum Okupacji, Filharmonia laukums, połączona jest z dwoma byłymi niemieckimi gildiami oraz charakterystycznym budynkiem Kociego Domu. Idąc w dół Zirgu iela, dochodzi się do Doma laukums; każda kostka bruku emanuje tu, przesiąkniętym piwem spleenem Rygi. Rigas Doms (katedra Ryska) jest największym kościołem w rejonie Bałtyku, posiadającym ogromne organy. Za katedrą, przy Palasta iela 4, ryskie Muzeum Historyczne i Morskie dociekliwie eksponuje i odsłania złożoną historię miasta. Riga Pils (Zamek Ryski), Pils laukums 2, przy końcu ulicy, mieści trzy skromne muzea informacje podane są tu tylko w języku łotewskim.


Przy Jekaba iela pod nr 11 znajduje się siedziba parlamentu Saeima, który podczas walki o niepodległość w 1991 r. był zabarykadowany ciężarówkami, drutem kolczastym, workami piasku oraz wzbierającym w ludziach duchem patriotyzmu. Nieco dalej, przez Bramę Szwedzką można wejść do Pulvertornis (Prochowni), jednego z najstarszych ryskich obiektów i jednocześnie jedynej zachowanej wieży w mieście. Dziewięć kul armatnich nadal spoczywa na XIV-wiecznych murach i nikt chyba nie wie dlaczego leżą z boku, skierowane lufami w miasto. W Łotewskim Muzeum Wojennym (Latvias Kara Muzejs), przy Smilsu iela 20, prezentuje się historię ruchu oporu przeciw władzy sowieckiej. W Rydze, miejscu narodzin Michaiła Barysznikowa, znajduje się Łotewska Opera Narodowa oraz siedziba znakomitego Baletu Ryskiego, którego występy można oglądać w Kongress zale, na rogu Kr. Valdemara iela oraz Kalpaka iela. W katedrze, gdzie odbywają się koncerty organowe, znajdują się trzecie co do wielkości organy na świecie. Bilety do nabycia przy Doma laukums 1, w kasach na przeciw głównego wejścia. Na wieczór warto zaplanować wyjście do piwiarni w ogródku przy Doma laukums, a następnie do klubu tanecznego.