Dolny Krzeszów – Leskowiec

Wznosimy się do lasu świerkowego drogą o wzrastającym nachyleniu ku pn. Wkrótce szlak nasz opuszcza tę drogę, kierując się w prawo na pn. wsch. (w dole na prawo ładne ujęcie Żurawnicy z zabudowaniami centrum Krzeszowa); stromo i mozolnie rzadkim lasem świerkowym. Krótki odcinek i dojście do połączenia dwóch dróg na granicy lasu na stoku Leskowca. Kamienista droga prowadzi jednostajnie na pn.-zach. do ładnej polany (Pilsko i Romanka z lewej). Za polaną stromo lasem ku pn. do głównego grzbietu Leskowca, skąd na granicy lasu i pasa pól roztacza się piękna i rozległa panorama na wsch. – na Beskid Średni, Wyspowy i Gorce (z Targoszowa 1 godz., z Krzeszowa 1 godz. 30 min.). Z lewej dwa stożki Żaru i Lanckorońskiej Góry oraz Chełm nad Stryszowem. W dole widoczna w skrócie dolina Tarnawki, nad którą wznosi się grupa Babicy i Pasmo Koskowej Góry oraz Kotoń. Dalej w prawo – na tle bliskiej Żurawnicy – Szczebel, Zębalowa i Luboń Wielki w Beskidzie Wyspowym. Panoramę zamyka daleka sylwetka Gorców z Kudłoniem i Turbaczem.


Trawiastą drogą szlak prowadzi mieszanym lasem krótko na pn., po czym, na rozwidleniu dróg, skręca w prawo ku kolejnej drodze grzbietowej i na zarastającą polanę. Polaną tą krótko na pn. do lasu.
Odtąd wznosimy się łagodnie i jednostajnie na pn, mijamy bukowy młodnik, od którego płasko do wylotu, podszczytowej hali Leskowca. Z Targoszowa 1 godz. 15 min. – 1 godz. 30 min., z Krzeszowa 1 godz. 45 min. – 2 godz. Przed nami w odległości 300 m szyczyt Leskowca.
Szlak trawersuje szczyt w prawo i podąża na pn., najpierw słabo zaznaczającą się ścieżką wśród młodych świerków, następnie szeroką drogą do przecięcia grzbietu Leskowiec – Jaworzyna oraz znaków czerwonych. Znaki żółte i czerwone schodzą łagodnie lasem i przez polanę Jaworzyna (Barglową) do widocznego schroniska PTTK (z Krzeszowa Dolnego 2 godz. 15 min.).
Przy przejściu przez polanę Barglową ładna panorama na wsch. – od lewej Żar nad Kalwarią i Lanckorońska Góra (za nimi pasmo Bukowca na Pogorzu), dalej nakładające się kulminacje Chełmu nad Stryszowem, Grobów i Barnasiówki na tle widzianej w skrócie Babicy i Sularzowki (w tyle Łysina i Kamiennik). Ładne ujęcie Beskidu Średniego uzupełniają Kotoń i grupa Koskowej Góry.