Bieszczady

Bieszczady leżą na granicy dwóch odrębnych krain klimatycznych, różniących się zarówno stosunkami termicznymi, jak też ilością opadów i wilgotnością powietrza. Gdy w Sanoku, położonym na północ od bieszczadzkiego pasma, średnia roczna suma opadów przekracza nieznacznie 800 mm, a średnia roczna temperatura 7,5°C, to w Użgorodzie, leżącym w odległości zaledwie 50 km na południe od Przełęczy Użockiej, średnia roczna suma opadów nie wynosi nawet 600 mm, a średnia roczna temperatura powietrza 9,4°C. Inny jest też rozkład opadów po stronie południowej pasma niż po stronie północnej; mniej jest ich w okresie letnim, w sezonie wegetacyjnym, gdy zapotrzebowanie na wodę jest u roślin szczególnie duże. Przed klimatycznym oddziaływaniem Niżu Węgierskiego nie zasłaniają Bieszczadów żadne wysokie łańcuchy górskie, z wyjątkiem odosobnionego Wihorlatu, który nieznacznie przekracza tylko 1000 m. Zmniejszona ilość opadów na Niżu Węgierskim, w połączeniu z wysoką temperatura i małą wilgotnością powietrza w lecie, oddziaływają na całe otoczenie, zwiększając niedobór wilgoci w przylegających górach. U południowych podnóży Bieszczadów, w odległości około 40 km od najwyższych szczytów, na znacznych powierzchniach uprawia się winorośl właściwą. Poza tym spotkać tam można liczne południowe gatunki roślin zielnych i krzewów, które w Polsce nie występują. Prawdopodobnie na skutek oddziaływania czynników klimatycznych brak na południowych stokach Bieszczadów oraz na Wihorlacie świerka i jodły, wymagających do życia znacznej wilgotności gleby i powietrza.

Bieszczady
Bieszczady

Roczna suma opadów waha się w Bieszczadach od około 800 do 1200 mm. Powyżej 550 m opady przekraczają z reguły 1000 mm. W Karpatach Wschodnich na wysokości 700-900 m zaznacza się inwersja opadów, tzn. ilość ich nie ulega zwiększeniu ze wzrostem wzniesienia. Stąd też najwyższe bieszczadzkie szczyty otrzymują przypuszczalnie tylko około 1200 mm, gdy np. w Cisnej, na wysokości około 560 m, jest wyjątkowo dużo opadów, bo aż 1150 mm. Największa ilość opadów występuje w okresie letnim, głównie w lipcu, najmniejsza w ciągu zimy. Karpaty odznaczają się na ogół niniejszą ilością opadów w jesieni niż na wiosnę. Bieszczady stanowią i pod tym względem wyjątek, tu bowiem opady jesienne przewyższają nieco opady wiosenne lub też dorównują im.